• /stæk/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều stacks

  Xtec (đơn vị đo gỗ bằng khoảng 3 mét khối)
  Đụn rơm, đống thóc
  a haystack
  một đụn cỏ khô
  Cụm, chồng, đống (than, củi.. được xếp rất chặt)
  a stack of newspaper
  một chồng báo
  (thông tục) số lượng lớn, khối lượng lớn
  to have stacks of work
  có nhiều việc
  (quân sự) cụm súng dựng chụm vào nhau
  Ống khói cao (nhà máy), ống khói (xe lửa, tàu thủy...); cụm ống khói (trong nhà máy)
  Núi đá cao (ngoài biển khơi Scốtlen)
  Giá sách; ( số nhiều) kho sách (trong thư viện)

  Ngoại động từ

  Đánh (rơm, rạ) thành đống; chồng thành đống, chất thành đống, xếp thành chồng
  Sắp xếp (bài, hoàn cảnh..) để triệt; xếp (quân bài) gian lận
  (hàng không) hướng dẫn (máy bay) bay lượn vòng (trước khi hạ cánh)
  (quân sự) dựng (súng) chụm vào nhau
  ( + up, against) (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) so sánh (với cái gì); đo lường cái gì
  to stack the cards
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xếp bài gian lận (để chia đúng cho ai một quân gì)
  (nghĩa bóng) gian lận bố trí trước, bí mật sắp đặt trước để gian lận
  lỗi nhập số trong khi dùng máy tính bỏ túi

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chùm, bó, đống

  Môi trường

  Ống khói cao
  Ống khói hay ống thẳng đứng thải ra không khí đã sử dụng.

  Cơ khí & công trình

  chồng hòm khuôn

  Xây dựng

  ống đứng hơi
  ống khói

  Giải thích EN: A large, generally vertical structure, device, or feature; specific uses include: the part of a chimney that extends above the roof..

  Giải thích VN: Một cấu trúc thẳng đứng; thường là phần lò sưởi nhô lên trên mái nhà.

  bricklaying of chimney stack cap
  khối xây đầu (miệng) ống khói (lò sưởi)
  chimney stack
  cụm ống khói
  combined stack
  ống khói kết hợp
  internal brick corbel (supportinglining of chimney stack)
  côngxon (bên trong) thân ống khói
  making of chimney stack flashing
  sự tăng nhiệt trong ống khói (lò sưởi)
  self-supporting stack
  ống khói tự ổn định
  stack heat loss
  mất mát nhiệt ống khói
  stove-supported chimney stack
  ống chụp (ống khói)

  Điện

  lỏng (dây)

  Điện lạnh

  ống sưởi

  Kỹ thuật chung

  bộ nhớ lồng nhau
  chồng
  disk stack
  chồng đĩa
  matrix stack
  chồng ma trận
  page stack
  chồng giấy
  chùm
  chùng
  ngăn xếp
  activation stack
  ngăn xếp kích hoạt
  console stack
  ngăn xếp bàn giao tiếp
  core stack
  ngăn xếp lõi từ
  directory stack
  ngăn xếp thư mục
  disk stack
  ngăn xếp đĩa
  end of stack
  kết thúc ngăn xếp
  hardware stack
  ngăn xếp phần cứng
  job stack
  ngăn xếp công việc
  matrix stack
  ngăn xếp ma trận
  name stack
  ngăn xếp tên
  pellet stack
  ngăn xếp viên (nhiên liệu lò phản ứng hạt nhân)
  program stack
  ngăn xếp chương trình
  protocol stack
  ngăn xếp giao thức
  push-down stack
  ngăn xếp đẩy xuống
  push-up stack
  ngăn xếp đẩy lên
  pushdown stack
  danh sách ngăn xếp
  request stack
  ngăn xếp yêu cầu
  software stack
  ngăn xếp phần mềm
  stack (storage)
  lưu trữ ngăn xếp
  stack address
  địa chỉ ngăn xếp
  stack architecture
  kiến trúc ngăn xếp
  stack base
  đáy ngăn xếp
  stack buffer
  bộ đệm ngăn xếp
  stack buffer
  vùng đệm kiểu ngăn xếp
  stack dump
  ngăn xếp bỏ
  stack flag
  cờ ngăn xếp
  stack indicator
  bộ chỉ báo ngăn xếp
  stack indicator
  con trỏ ngăn xếp
  stack model
  mô hình ngăn xếp
  stack operation
  sự hoạt động ngăn xếp
  stack overflow
  sự tràn ngăn xếp
  stack pointer
  con trỏ đến ngăn xếp
  stack pointer
  con trỏ ngăn xếp
  stack Pointer (SP)
  con trỏ ngăn xếp
  stack segment
  đoạn ngăn xếp
  Stack Segment (SS)
  đoạn ngăn xếp
  stack storage
  bộ nhớ kiểu ngăn xếp
  stack trace
  dò ngăn xếp
  storage stack
  ngăn xếp bộ nhớ
  top-of-stack
  ngăn xếp trên
  work stack
  ngăn xếp công việc
  đánh đống
  đống
  stack cutting
  cắt cả đống
  stack of paper
  đống giấy
  stack of wood
  đống gỗ
  stack operation
  sự hoạt động ngăn xếp
  giá sách
  ống đốt
  ống đứng
  main stack
  ống đứng thông gió
  vent stack
  ống đứng thông gió phụ
  ventilating stack
  ống đứng thông gió
  waste stack
  ống đứng xả nước thải
  ống xả
  ống thải nước
  ống thông hơi
  vent stack
  ống thông hơi chính

  Kinh tế

  chồng
  pallet stack
  chồng lên khay
  đánh chồng
  đánh đống
  đống

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  phrasal verb
  correspond , equal , match , measure up , parallel , touch

  Từ trái nghĩa

  verb
  unstack

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X