• Kỹ thuật chung

    bộ tản nhiệt

    Giải thích EN: A metal plate used to conduct and radiate heat away from an electrical component in an electrical device. Giải thích VN: Một tấm kim loại được dùng để dẫn và phát tán nhiệt khỏi các thành phần điện trong một thiết bị điện.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X