• Thông dụng

  Xin chào
  Hello how are you?
  Xin chào, bạn có khỏe không?

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  interjection
  goodbye , byebye , adios

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X