• /´hɔgz¸hed/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thùng lớn (đựng rượu)
  Bơrin (đơn vị (đo lường) bằng 238 lít)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bơrin (đơn vị đo lường bằng 238 lít)
  thùng lớn
  thùng phuy
  thùng phuy (có thể chứa được 63-140 gallon)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  barrel , cask , drum , keg , vat , vessel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X