• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính tương đồng, tính tương ứng
  (hoá học) tính đồng đẳng

  Toán & tin

  (hình học ) phép thấu xạ; (đại số ) đồng đều
  axial homology
  phép thấu xạ trục
  biaxial homology
  phép thấu xạ song trục
  elliptic homology
  phép thấu xạ eliptic
  hyperbolic homology
  phép thấu xạ hypebolic
  involutory homology
  (hình học ) (đại số ) phép thấu xạ đối hợp
  parabolic homology
  phép thấu xạ parabolic

  Xây dựng

  tính tương ứng

  Điện lạnh

  tính đồng đẳng

  Kỹ thuật chung

  phép thấu xạ
  axial homology
  phép thấu xạ trục
  biaxial homology
  phép thấu xạ song trục
  elliptic homology
  phép thấu xạ eliptic
  hyperbolic homology
  phép thấu xạ hipebolic
  involutory homology
  phép thấu xạ đối hợp
  parabolic homology
  phép thấu xạ parabôn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X