• /i´liptik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (toán học) Eliptic

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  eliptic
  complete elliptic integral
  tích phân eliptic đầy đủ
  double elliptic geometry
  hình học song eliptic
  elliptic collineation
  phép cộng tuyến eliptic
  elliptic congruence
  đoàn eliptic
  elliptic coordinates
  tọa độ eliptic
  elliptic cylinder coordinates
  tọa độ trụ eliptic
  elliptic homology
  phép thấu xạ eliptic
  elliptic involution
  phép đối hợp eliptic
  elliptic modular function
  hàm mođula eliptic
  elliptic parabolic geometry
  hình học parabolic eliptic
  elliptic plane
  mặt phẳng eliptic
  elliptic point
  điểm eliptic
  elliptic projectivity
  phép xạ ảnh eliptic
  elliptic space
  không gian eliptic
  imaginary elliptic cylinder
  mặt trụ eliptic ảo
  quasi-elliptic
  tựa eliptic
  strongly elliptic
  eliptic mạnh

  Điện

  có dạng elíp

  Kỹ thuật chung

  elip
  elliptic (al) vault
  vòm elip
  elliptic arch
  vòm elip
  elliptic chuck
  mâm cặp (chi tiết) elip
  elliptic chuck
  mâm cặp tiện elip
  elliptic compass
  đường cong elíp
  elliptic cylinder function
  hàm trụ elíp
  elliptic cylindrical coordinates
  tọa độ trụ elíp
  elliptic filter
  bộ lọc phân cực elip
  elliptic function
  hàm elip
  elliptic orbit
  quỹ đạo elip
  elliptic raised vault
  vòm elip cao
  elliptic response curve
  đường cong đáp ứng hình elip
  elliptic spring
  lò xo elip
  elliptic spring
  lò xo elíp
  elliptic umbilical catastrophe
  đột biến dạng rốn elip
  elliptic umbilical catastrophe
  tai biến dạng rốn elip
  Fast Elliptic Encryption (FEE)
  mật hóa elip nhanh
  half-elliptic spring
  lò xo nửa ép elip
  quarter-elliptic spring
  lò xo phần tư elip
  semi-elliptic leaf spring
  lá nhíp hình bán elip
  shallow elliptic vault
  vòm êlíp thấp
  three-quarter elliptic soring
  lò xo elip ba phần tư

  Địa chất

  (thuộc) elip, eliptic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X