• /¸haipə´bɔlik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (toán học) hyperbolic

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hypebolic

  Cơ - Điện tử

  (adj) thuộc hipebôn

  Xây dựng

  thuộc hipebon

  Kỹ thuật chung

  hypebon
  hyperbolic antenna
  ăng ten hypebon
  hyperbolic distance
  hàm khoảng cách hypebon
  hyperbolic navigation
  đạo hàng hypebon
  hyperbolic orbit
  quỹ đạo hypebon
  hyperbolic position-fixing system
  hệ định vị hypebon
  hyperbolic umbilical catastrophe
  đột biến dạng rốn hypebon
  hyperbolic umbilical catastrophe
  tai biến dạng rốn hypebon

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X