• /bai´æksiəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (vật lý) hai trục

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  song trục
  biaxial coordinates
  tọa độ song trục
  biaxial homology
  phép thấu xạ song trục
  biaxial involution
  phép đối hợp song trục

  Xây dựng

  trục kép

  Kỹ thuật chung

  lưỡng trục
  biaxial crystal
  tinh thể lưỡng trục
  lưỡng cực
  biaxial element
  phần tử lưỡng cực
  hai trục
  biaxial loading
  sự chất tải hai trục
  biaxial orientation
  sự định hướng hai trục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X