• Kỹ thuật chung

  đèn bão

  Giải thích EN: An oil lamp or candlestick having a tall glass chimney to protect the flame from wind.

  Giải thích VN: Một cây đèn dầu hoặc một giá đỡ có một ống khói bằng kính cao để bảo vệ lửa của đèn không bị gió làm tắt.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X