• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Hóa học & vật liệu

  tinh luyện chất thơm bằng phương pháp hydroforming

  Giải thích EN: A high-temperature refining method in which naphthas contact a catalyst in the presence of hydrogen to yield high-octane aromatics. Giải thích VN: Một phương pháp tinh luỵên ở nhiệt cao trong đó các naphtha tiếp xúc với một xúc tác với sự có mặt của hydrgen tạo ra các chất thơm có hàm lượng octane cao.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X