• /hai´drɔlisis/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) sự thuỷ phân

  Chuyên ngành

  Y học

  sự thủy phân

  Kinh tế

  sự thủy phân
  acid hydrolysis
  sự thủy phân axit
  acid hydrolysis
  sự thủy phân trong môi trường axit
  alkaline hydrolysis
  sự thủy phân kiềm
  alkaline hydrolysis
  sự thủy phân trong môi trường kiềm
  enzymic hydrolysis
  sự thủy phân men
  partial hydrolysis
  sự thủy phân từng phần
  progressive hydrolysis
  sự thủy phân dần dần
  reversible hydrolysis
  sự thủy phân ngược

  Địa chất

  sự thủy phân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X