• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán học) hyperboloit

  Toán & tin

  hipeboloit
  conjugate hyperboloid
  hipeboloit liên hợp
  hyperboloid of one sheet (oftwo sheets)
  hipeboloit một tầng (hai tầng)
  hyperboloid of revolution
  hipeboloit tròn xoay
  parted hyperboloid
  hipeboloit hai tầng
  sheet of hyperboloid
  tầng của một hipeboloit
  uniparted hyperboloid
  hipeboloit một tầng

  Xây dựng

  mặt hipeboloit
  hyperboloid of revolution
  mặt hipeboloit tròn xoay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X