• Kỹ thuật chung

    đo tỉ lệ đá

    Giải thích EN: An instrument used to measure the rate of ice accumulation on an unheated object. Giải thích VN: Một thiết bị dùng để đo tỉ lệ tích lũy đá lên vật không được làm nóng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X