• /ai´diəlist/

  Thông dụng

  Danh từ
  (triết học) người duy tâm
  Người hay lý tưởng hoá; (mỉa mai) người mơ mộng không thực tế

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X