• /,adiə'ɔləʤi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nghiên cứu tư tưởng
  Ý thức hệ, hệ tư tưởng (của một giai cấp...)
  Marxist ideology
  ý thức hệ Mác-xít
  Sự mơ tưởng, sự mộng tưởng

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  hệ tư tưởng
  hình thái tư tưởng
  ý thức hệ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X