• /kri:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tín điều
  Tín ngưỡng
  the Creed
  Kinh tin kính

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tín điều

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X