• (đổi hướng từ Ignited)
  /ig´nait/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đốt cháy, nhóm lửa vào
  Làm nóng chảy
  khơi mòi, bắt mòi, bắt ngòi
  khơi mào
  (nghĩa bóng) kích thích, kích động, làm bừng bừng
  his speech ignited the crowd
  bài nói của anh ta kích động đám đông (cho thí dụ này, nên đây xem thêm chữ incite)

  Nội động từ

  Bắt lửa, bốc cháy

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) bốc cháy

  Cơ - Điện tử

  đốt cháy, đánh lửa

  Xây dựng

  bùng

  Kỹ thuật chung

  đánh lửa
  đốt cháy

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X