• /ɪ'lɪtərət/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dốt nát, mù chữ, thất học
  Dốt đặc, không hiểu biết gì (về một lĩnh vực nào đó)
  to be politically illiterate
  không hiểu biết gì về chính trị, dốt đặc về chính trị

  Danh từ

  Người mù chữ, người thất học
  Người dốt đặc, người không hiểu biết gì (về một lĩnh vực nào đó)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  able , educated , learned , literate , taught

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X