• /i'lu:ʤn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ảo tưởng
  to be under an illusion
  có ảo tưởng
  to indulge in illusions
  nuôi những ảo tưởng
  Ảo giác, ảo ảnh
  optical illusion
  ảo thị
  Sự đánh lừa, sự làm mắc lừa
  Vải tuyn thưa (làm mạng che mặt...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ảo giác

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X