• Toán & tin

  dữ liệu hình ảnh
  thông tin ảnh

  Kỹ thuật chung

  dữ liệu ảnh
  binary image data
  dữ liệu ảnh nhị phân
  Image Data Analysis System (HoseiUni, Japan) (i-DAS)
  Hệ thống phân tích dữ liệu ảnh (Đại học tổng hợp Hosei, Nhật Bản)
  Image Data Processing System (IDAPS)
  hệ thống xử lý dữ liệu ảnh
  Image Data Stream (format( (IBM) (IMDS)
  Dòng dữ liệu ảnh (định dạng) (IBM)
  LANDSAT Image Data Quality Analysis (LIDQA)
  Phân tích chất lượng dữ liệu ảnh LANDSAT

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X