• Kinh tế

  còn hiệu lực
  amount in force
  số tiền còn hiệu lực
  assurance in force
  bảo hiểm còn hiệu lực
  insurance in force
  đang còn hiệu lực
  remain in force (to...)
  vẫn còn hiệu lực
  hiện hành
  tariff in force
  thu xuất thuế quan hiện hành
  tariff in force
  thuế suất thuế quan hiện hành
  hữu hiệu
  amount in force
  bảo hiểm hữu hiệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X