• /'tærif/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bảng giá; giá biểu
  Thuế quan, thuế xuất nhập khẩu
  preferential tariff
  thuế quan ưu đãi
  to raise tariff barriers
  lập hàng rào thuế quan
  tariff reform
  sự sửa đổi chế độ thuế quan; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự bãi bỏ chế độ thuế quan
  Bảng liệt kê thuế xuất nhập khẩu; thuế biểu

  Ngoại động từ

  Đánh thuế

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  biểu thuế quan

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) băng giá
  protective tariff
  (toán kinh tế ) băng giá bảo vệ

  Điện lạnh

  biểu giá (điện)
  block-rate tariff
  biểu giá điện cả khối
  heating tariff
  biểu giá điện sưởi ấm
  lighting tariff
  biểu giá điện chiếu sáng
  motive power tariff
  biểu giá điện linh động
  two-part tariff
  biểu giá (điện) hai thành phần
  two-rate tariff
  biểu giá điện hai mức

  Kỹ thuật chung

  bảng giá
  basic tariff
  bảng giá cơ bản
  electricity tariff
  bảng giá điện
  horary tariff
  bảng giá theo thời gian
  protective tariff
  bảng giá bảo vệ
  tariff structure
  cấu trúc bảng giá
  biểu giá
  block tariff
  biểu giá từng phần
  block-rate tariff
  biểu giá điện cả khối
  contract tariff
  biểu giá hợp đồng
  demand tariff
  biểu giá yêu cầu
  double tariff type meter
  công tơ hai (biểu) giá
  electric tariff
  biểu giá điện
  electricity tariff
  biểu giá điện
  energy tariff
  biểu giá năng lượng
  fixed payment tariff
  biểu giá (điện) cố định
  flat rate tariff
  biểu giá (điện) thông thường
  flat-rate tariff
  biểu giá đồng loạt
  flat-rate tariff
  biểu giá thông thường
  heating tariff
  biểu giá điện sưởi ấm
  high-load factor tariff
  biểu giá (điện) dùng nhiều
  high-load factor tariff
  biểu giá dùng nhiều
  Hopkinson tariff
  biểu giá Hopkinson
  lighting tariff
  biểu giá (điện) thắp sáng
  lighting tariff
  biểu giá điện chiếu sáng
  load-rate tariff
  biểu giá dùng quá mức
  low-load factor tariff
  biểu giá (điện) dùng ít
  low-load factor tariff
  biểu giá sử dụng ít
  low-load tariff
  biểu giá giờ thấp điểm
  motive power tariff
  biểu giá điện linh động
  multi-part tariff
  biểu giá nhiều đoạn
  multi-rate tariff
  biểu giá (điện) nhiều mức
  multiple tariff
  biểu giá (điện) nhiều mức
  multiple tariff
  biểu giá bội
  multiple tariff
  biểu giá nhiều mức
  night tariff
  biểu giá điện ban đêm
  off-peak tariff
  biểu giá ngoài cao điểm
  one-part tariff
  biểu giá đơn
  one-part tariff
  biểu giá một thành phần
  peak-load tariff
  biểu giá (điện) giờ cao điểm
  peak-load tariff
  biểu giá giờ cao điểm
  published energy tariff (publishedtariff)
  biểu giá năng lượng đã công bố
  publlshed (energy) tariff
  biểu giá (năng lượng) công bố
  seasonal tariff
  biểu giá (điện) theo mùa
  seasonal tariff
  biểu giá theo mùa
  single tariff type meter
  công tơ một (biểu) giá
  sliding scale tariff
  biểu giá lũy tiến
  standby tariff
  biểu giá dự phòng
  step tariff
  biểu giá theo nấc
  supplementary tariff
  biểu giá bổ sung
  Time of use tariff (TOU)
  biểu giá thời gian sử dụng
  time-of-day tariff
  biều giá nhiều mức
  triple tariff type meter
  công tơ ba (biểu) giá
  two-part tariff
  biểu giá (điện) hai thành phần
  two-part tariff
  biểu giá hai thành phần (giá nhị thức)
  two-rate tariff
  biểu giá điện hai mức
  two-rate tariff
  biểu giá kép
  variable-block tariff
  biểu giá khối thay đổi
  cước phí
  giá

  Kinh tế

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Tax, assessment, duty, excise, levy, impost, toll, Britrate: The tariff on imported clothing may be increased.
  Schedule (of charges), price-list; bill of fare, menu: Istopped by the hotel to ask about their tariff.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X