• Kinh tế

  đang trên đường đi
  đang vận chuyển
  dọc đường
  loss in transit
  phần hao dọc đường
  materials in transit
  nguyên vật liệu đang chở (dọc đường)
  stoppage in transit (rights)
  quyền ngừng trở dọc đường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X