• Kỹ thuật chung

  đất
  dữ kiện

  Giải thích VN: Một tệp tin chứa các công việc đang làm hoặc các kết quả mà bạn đã tạo ra, như báo cáo kinh doanh, ghi nhớ công việc, hoặc bảng công tác của chương trình bản tính. Thuật ngữ này nguyên gốc bao hàm ý nghĩa có thể làm căn cứ đáng tin cậy - văn bản cố định - có tên tác giả rõ ràng.

  dữ liệu

  Giải thích VN: Một tệp tin chứa các công việc đang làm hoặc các kết quả mà bạn đã tạo ra, như báo cáo kinh doanh, ghi nhớ công việc, hoặc bảng công tác của chương trình bản tính. Thuật ngữ này nguyên gốc bao hàm ý nghĩa có thể làm căn cứ đáng tin cậy - văn bản cố định - có tên tác giả rõ ràng.

  tài liệu

  Giải thích VN: Một tệp tin chứa các công việc đang làm hoặc các kết quả mà bạn đã tạo ra, như báo cáo kinh doanh, ghi nhớ công việc, hoặc bảng công tác của chương trình bản tính. Thuật ngữ này nguyên gốc bao hàm ý nghĩa có thể làm căn cứ đáng tin cậy - văn bản cố định - có tên tác giả rõ ràng.

  ordering reference materials
  đặt mua tài liệu tham khảo
  purchasing reference materials
  tài liệu tham khảo mua hàng
  reference materials
  tài liệu tham khảo
  training materials
  tài liệu huấn luyện
  vật liệu
  acceptance of building materials
  sự tiếp nhận vật liệu xây dựng
  acceptance of materials
  sự tiếp nhận vật liệu
  acoustic insulating materials
  vật liệu cách âm
  acoustic materials
  vật liệu âm thanh
  acoustic materials
  vật liệu trang âm
  active materials
  vật liệu hoạt tính
  additional materials
  vật liệu phụ gia
  ageing of magnetic materials
  già hóa của các vật liệu từ
  ageing of materials
  sự hóa già của vật liệu
  amorphous materials
  vật liệu vô định hình
  auxiliary materials
  vật liệu phụ
  availability of materials
  vật liệu tại chỗ
  basic materials
  vật liệu chính
  bearing materials
  vật liệu ổ trục
  bill of materials
  hóa đơn vật liệu
  bill of materials
  kiểm kê nguyên vật liệu
  binding materials
  vật liệu kết dính
  biomimetic materials
  vật liệu phỏng sinh
  bituminous materials
  vật liệu bitum
  building materials
  vật liệu xây dựng
  cementing materials
  vật liệu dính kết
  cementitious materials
  vật liệu dính kết
  ceramic materials
  vật liệu gốm
  combustible building materials
  vật liệu xây dựng dễ cháy
  construction materials
  vật liệu xây dựng
  constructional materials
  vật liệu xây dựng
  corrosive materials
  vật liệu ăn mòn
  decorative acoustic materials
  vật liệu trang âm-trang trí
  Defective Materials and Work
  vật liệu không đúng hợp đồng
  diagram of materials
  biểu đồ vật liệu
  dusty materials
  vật liệu (dạng) bột
  electric installation materials
  vật liệu cách điện
  engineering materials
  vật liệu chế tạo máy
  explosive materials
  vật liệu nổ
  ferromagnetic materials
  vật liệu sắt từ
  fibrous materials
  vật liệu sơ
  fibrous materials
  vật liệu sợi
  foam materials
  vạt liệu bọt
  granular materials
  vật liệu hạt
  hazardous materials
  vật liệu nguy hiểm cháy
  heat-insulation materials
  vật liệu cách nhiệt
  hygroscopic materials
  vật liệu hút ẩm
  incombustible materials
  vật liệu không cháy
  industrial dielectric materials
  vật liệu điện môi công nghiệp
  inflammable materials
  vật liệu bắt lửa
  insulating materials
  vật liệu cách điện
  insulating materials
  vật liệu ngăn cách
  insulation materials
  vật liệu cách âm
  insulation materials
  vật liệu cách nhiệt
  interlaying acoustic materials
  vật liệu đệm cách âm
  intermediate materials storehouse
  kho vật liệu trung gian
  laminated wood materials
  vật liệu gỗ (dán) nhiều lớp
  light sensitive diazo materials
  vật liệu nhạy sáng diazo
  lining materials
  vật liệu đệm
  lining materials
  vật liệu lót
  local materials
  vật liệu địa phương
  loose materials
  vật liệu rời
  low-strength materials
  vật liệu cường độ thấp
  magnetic materials
  vật liệu từ tính
  man-made construction materials
  vật liệu xây dựng nhân tạo
  materials allowance
  dung sai vật liệu
  Materials and Plant, Transport of
  vận chuyển vật liệu hoặc thiết bị
  materials characteristic
  đặc trưng của vật liệu
  materials elevator
  máy nâng vật liệu
  materials flaw
  khuyết tật của vật liệu
  materials handling
  sự xử lý vật liệu
  materials inspection
  sự kiểm tra vật liệu
  materials inspection
  sự thử nghiệm vật liệu
  materials lift
  thang máy nâng vật liệu
  materials lock
  buồng chứa vật liệu
  materials preparation
  sự chuẩn bị vật liệu
  materials quality feature
  đặc điểm chất lượng vật liệu
  materials reserve
  trữ lượng vật liệu
  materials specification
  sự thử nghiệm vật liệu
  materials stiffness
  độ cứng của vật liệu
  materials testing
  sự kiểm tra vật liệu
  materials testing
  sự thí nghiệm vật liệu
  materials testing
  sự thử nghiệm vật liệu
  materials testing laboratory
  phòng thí nghiệm vật liệu
  materials testing machine
  máy thí nghiệm vật liệu
  materials verification
  sự kiểm tra vật liệu
  Materials, Quality of
  chất lượng vật liệu
  Materials, Supply of
  cung cấp vật liệu
  materials-testing institute
  viện thử nghiệm vật liệu
  materials-testing system
  hệ thử nghiệm vật liệu
  mechanical behavior of materials
  đặc tính cơ học của vật liệu
  mechanical behavior of materials
  tính cơ học của vật liệu
  mechanical behaviour of materials
  đặc tính cơ học của vật liệu
  mechanical behaviour of materials
  tính cơ học của vật liệu
  mineral wool loose materials
  vật liệu bông khoáng xốp
  MTR (materials_testing reactor)
  lò phản ứng thử nghiệm vật liệu
  nanophase carbon materials
  vật liệu cac bon pha nanô
  natural mineral materials
  vật liệu khoáng chất tự nhiên
  non-combustible materials
  vật liệu không cháy
  nonlinear materials
  vật liệu phi tuyến
  nonmetallic materials
  vật liệu phi kim loại
  oily materials
  vật liệu tẩm dầu
  optical materials
  vật liệu quang (học)
  organic fiber materials
  vật liệu sợi hữu cơ
  orthotropic materials
  vật liệu trực hướng
  performance characteristics of materials
  đặc tính của vật liệu
  properties of materials
  các đặc tính của vật liệu
  Purchase of Materials
  mua vật liệu
  puzzolanic materials
  vật liệu puzolan
  Quality of Materials and Workmanship
  chất lượng vật liệu và tay nghề
  radioactive materials
  vật liệu phóng xạ
  refractory materials
  vật liệu chịu lửa
  Removal of Improper Work, Materials or Plant
  vật liệu hoặc thiết bị không hợp cách
  resistance of construction materials
  độ bền của vật liệu xây dựng
  resistance of materials
  sức bền vật liệu
  road materials
  vật liệu làm đường
  roll materials
  vật liệu cuộn
  roofing materials
  vật liệu làm mái
  roofing materials
  vật liệu lợp
  roofing materials
  vật liệu lợp mái
  roofing materials without protection coat
  vật liệu (mái) không có lớp bảo vệ
  safety glazing materials
  vật liệu kính an toàn
  safety plastic glazing materials
  vật liệu kính dẻo an toàn
  sound insulation materials
  vật liệu cách âm
  sound-absorbing materials
  vật liệu hút âm
  soundproofing materials
  vật liệu cách âm
  specification of materials
  quy cách vật liệu
  strength of materials
  độ bền của vật liệu
  strength of materials
  sức bền vật liệu
  strength of materials
  sức chịu vật liệu
  structural materials
  vật liệu xây dựng
  substitute materials
  vật liệu thay thế
  Supply of Plant, Materials and Labour
  cung ứng thiết bị vật liệu và lao động
  synthetic materials
  vật liệu tổng hợp
  testing device for magnetic materials
  dụng cụ thử vật liệu từ
  testing device for magnetic materials
  thiết bị thử vật liệu từ
  testing of materials
  sự kiểm tra vật liệu
  testing of materials
  sự thử nghiệm vật liệu
  toxic materials
  vật liệu độc
  Transport of Materials and Plant
  vận chuyển vật liệu và máy móc
  Transport of Plant and Materials
  vận chuyển máy móc vật liệu
  viscoelastic materials
  vật liệu dẻo
  walling materials
  vật liệu làm tường
  waterproofing materials
  vật liệu cách nước
  waterproofing materials
  vật liệu chống thấm
  waterproofing materials
  vật liệu không thấm nước
  wood fiber materials
  vật liệu gỗ sợi ép
  wood-chips materials
  vật liệu phoi bào ép
  vật tư

  Xây dựng

  Di chuyển vật liệu không phù hợp với hợp đồng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X