• /´stɔpidʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ngừng làm việc (trong một nhà máy..; nhất là do bãi công)
  ( số nhiều) số tiền do chủ trừ vào tiền lương (để đóng thuế, bảo hiểm..)
  There's not much money left after stoppages
  Sau khi trừ đi các khoản vào tiền lương, chẳng còn lại bao nhiêu tiền
  Sự hủy bỏ; sự giữ lại (việc thanh toán trả tiền, nghỉ phép..)
  stoppage of leave
  bãi bỏ nghỉ phép
  Sự ngừng lại, sự đình chỉ (công việc..)
  Sự ngăn chặn, sự tắc nghẽn, sự dừng lại; tình trạng bị chặn lại
  a stoppage in a gas pipe
  sự tắc nghẽn trong ống hơi đốt

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự nghỉ (làm việc)

  Hóa học & vật liệu

  sự ngưng trệ

  Kỹ thuật chung

  hoãn
  ngắt
  dừng
  stoppage on acceptance of goods
  dừng tàu để nhận hàng hóa
  stoppage time
  thời gian dừng
  stoppage time of wagons
  thời gian dừng của toa xe hàng
  nút lỗ rót
  nút sắt
  sự bít
  sự chắn
  sự dừng
  sự ngừng lại
  sự tắc

  Kinh tế

  đình chỉ (công việc, việc kinh doanh)
  ngưng trả tiền
  stoppage of payment
  sự ngưng trả tiền
  sự giữ lại
  sự giữ lại, khấu trừ (tiền lương)
  sự khấu trừ (tiền lương...)
  sự ngừng lại
  sự ngưng trả (tiền)
  tạm ngừng hoạt động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X