• /'trænsit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đi qua, sự vượt qua
  (thương nghiệp) sự quá cảnh
  goods in transit
  hàng hoá quá cảnh
  Lối đi, con đường
  the overland transit
  đường bộ
  in transit
  dọc đường
  lost in transit
  thất lạc dọc đường
  (thiên văn học) sự vận động của một vật thể trong vũ trụ; sự đi qua
  the transit of Venus
  sao Kim đi ngang qua mặt trời

  Ngoại động từ

  (thiên văn học) đi qua; qua kinh tuyến
  Venus transits the sun's disc
  sao Kim đi qua mặt trời
  Đi qua

  Nội động từ

  Quá cảnh

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự đi qua, sự vượt qua, sự quá cảnh, (v) đi qua,quá cảnh

  Giao thông & vận tải

  sự quá cảnh
  personal rapid transit (PRT)
  sự quá cảnh hành khách nhanh
  rapid transit
  sự quá cảnh nhanh

  Toán & tin

  (thiên văn ) sự qua kinh tuyến

  Xây dựng

  máy ngắm kinh tuyến (đạo hàng thiên văn)
  máy toàn đạc
  thước thủy chuẩn

  Điện lạnh

  kính kinh tuyến

  Kỹ thuật chung

  chuyển tiếp
  digital transit command
  lệnh chuyển tiếp số
  International Transit Centre (ITC)
  trung tâm chuyển tiếp quốc tế
  port of transit
  cảng chuyển tiếp
  Routing Transit Number (RTN)
  số chuyển tiếp định tuyến
  terrestrial transit circuit
  mạch chuyển tiếp trái đất
  transit centre-CT
  trung tâm chuyển tiếp
  transit exchange
  tổng đài chuyển tiếp
  transit heat pipeline
  đường (ống) dẫn nhiệt chuyển tiếp
  transit loop
  đường (nhánh) chuyển tiếp
  transit network
  mạng chuyển tiếp
  transit pipeline
  đường ống chuyển tiếp
  transit satellite system
  hệ thống vệ tinh chuyển tiếp
  transit sewage quantity
  lượng nước thải chuyển tiếp
  transit share
  sự chia chuyển tiếp
  transit share
  sự tách chuyển tiếp
  transit supplies
  sự cấp chuyển tiếp
  Transit Switching Centre (TSC)
  tổng đài chuyển tiếp, trung tâm chuyển mạch quá giang
  transit time
  thời gian chuyển tiếp
  transit traffic
  lưu lượng chuyển tiếp
  trunk transit exchange
  tổng đài chuyển tiếp đường trục
  kinh vĩ

  Giải thích EN: 1. to rotate a telescope on its horizontal axis 180°, reversing its direction. Also, PLUNGE.to rotate a telescope on its horizontal axis 180°, reversing its direction. Also, PLUNGE.2. an instrument that is used to determine the passage of a celestial body across a meridian.an instrument that is used to determine the passage of a celestial body across a meridian.3. an instrument fitted with a telescope that measures vertical and horizontal angles, used in surveying. Also, TRANSIT THEODOLITE.an instrument fitted with a telescope that measures vertical and horizontal angles, used in surveying. Also, TRANSIT THEODOLITE.

  Giải thích VN: 1. để quay 1 chiếc kính viễn vọng theo trục thẳng đứng 180o của nó thì phải đảo ngược hướng. Giống như pittông .2 dụng cụ để xác định sự biến đổi trọng lượng trong không gian khi đi qua đường kinh tuyến.3.dụng cụ gắn vào kính viễn vọng để đo các góc theo phương thẳng đứng và nằm ngang,dùng trong nghiên cứu, khảo sát.

  surveyor's transit
  máy kinh vĩ
  to reset a transit
  đặt máy kinh vĩ lên trạm đo
  to reset a transit
  dọi điểm máy kinh vĩ
  transit declinometer
  máy kinh vĩ đo từ thiên
  transit instrument
  máy kinh vĩ
  transit level
  máy kinh vĩ thủy chuẩn
  transit loop
  đa giác kinh vĩ
  transit reading book
  nhật ký đo vẽ kinh vĩ (teođolit)
  transit theodolite
  máy kinh vĩ
  đường chuyển tiếp
  máy đo cao trình
  máy kinh vĩ
  to reset a transit
  đặt máy kinh vĩ lên trạm đo
  to reset a transit
  dọi điểm máy kinh vĩ
  transit declinometer
  máy kinh vĩ đo từ thiên
  transit level
  máy kinh vĩ thủy chuẩn
  sự đi qua
  sự vượt qua

  Kinh tế

  chuyển khẩu
  merchandise in transit
  hàng chuyển khẩu
  transit market
  thị trường chuyển khẩu
  đi
  đi qua
  độ đường
  quá cảnh
  accord free transit (to...)
  cho phép tự do quá cảnh
  customs transit document
  chứng từ quá cảnh hải quan
  direct transit trade
  buôn bán quá cảnh trực tiếp
  free transit
  quá cảnh tự do
  freedom of transit
  tự do quá cảnh
  goods in transit
  hàng quá cảnh
  merchandise in transit
  hàng quá cảnh
  multilateral transit system
  chế độ vận tải quá cảnh đa phương
  port of transit
  cảng quá cảnh
  right of transit
  quyền quá cảnh
  single transit
  quá cảnh chuyến đi
  tariff for the transit of goods
  giá vận chuyển hàng quá cảnh
  terminal transit
  quá cảnh bến cảng
  terms in transit
  điều kiện quá cảnh
  transit agreement
  hiệp định quá cảnh
  transit authorization certificate
  giấy phép quá cảnh
  transit country
  nước quá cảnh
  transit credit
  tín dụng quá cảnh
  transit duty
  thuế quá cảnh
  transit entry
  giấy khai sinh quá cảnh
  transit entry
  tờ khai (hải quan) quá cảnh
  transit expenses
  chi phí quá cảnh
  transit freight
  vận phí quá cảnh
  transit goods
  hàng quá cảnh
  transit insurance
  bảo hiểm quá cảnh
  transit list
  danh sách quá cảnh miễn thuế
  transit migrant
  di dân quá cảnh
  transit pass for imports
  giấy quá cảnh nhập khẩu
  transit passage
  thông hành quá cảnh
  transit visa
  chiếu khán quá cảnh
  transit visa
  thị thực quá cảnh
  quãng đường đi
  sự quá cảnh
  thông quá
  vận tải
  vượt qua

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X