• /¸inkəm´bʌstəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không cháy được

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  không cháy (được)

  Kỹ thuật chung

  không bắt cháy
  không cháy
  incombustible building material
  vật liệu xây dựng không cháy
  incombustible construction
  công trình không cháy
  incombustible construction
  kết cấu không cháy
  incombustible dust
  bụi không cháy
  incombustible glass wool
  bông thủy tinh không cháy
  incombustible materials
  vật liệu không cháy
  incombustible slab
  tấm không cháy
  không cháy được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X