• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  cảm sinh
  induced homomorphism
  đồng cấu cảm sinh
  induced mapping
  ánh xạ cảm sinh
  induced operation
  phép toán cảm sinh
  induced representation
  biểu diễn cảm sinh
  induced structure
  cấu trúc cảm sinh
  induced topology
  tô pô cảm sinh

  Điện lạnh

  được gây ra bởi
  ứng

  Kỹ thuật chung

  được cảm ứng

  Y học

  (gâynên) do cảm ứng

  Kinh tế

  gây đến
  phát sinh thêm
  induced investment
  đầu tư phát sinh thêm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X