• /¸houmou´mɔ:fizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính đồng hình

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  [sự,tính, phép] đồng cấu
  homomorphism into
  sự đồng cấu vào
  ample homomorphism
  đồng cấu đủ
  canonical homomorphism
  đồng cấu chính tắc, đồng cấu tự nhiên
  composition homomorphism
  (đại số ) đồng cấu hợp thành
  connecting homomorphism
  đồng cấu liên kết
  crossed homomorphism
  đồng cấu chéo
  diagonal homomorphism
  (tôpô học ) phép đồng cấu tréo
  exponential homomorphism
  (đại số ) đồng cấu luỹ thừa
  homogeneous homomorphism
  đồng cấu đồng nhất
  homotopic homomorphism
  đồng cấu đồng luân
  identity homomorphism
  đồng cấu đồng nhất
  inclusion homomorphism
  đồng cấu bao hàm
  induced homomorphism
  đồng cấu cảm sinh
  input homomorphism
  đồng cấu vào
  iterated connecting homomorphism
  đồng cấu liên thông lặp
  join homomorphism
  đồng cấu nối
  local homomorphism
  đồng cấu địa phương
  meet homomorphism
  (đại số ) đồng cấu giao
  natural homomorphism
  đồng cấu tự nhiên
  norm homomorphism
  đồng cấu chuẩn
  output homomorphism
  đồng cấu ra
  proper homomorphism
  đồng cấu thực sự
  splitting homomorphism
  (đại số ) phép đồng cấu tách
  suspension homomorphism
  đồng cấu chéo

  Điện lạnh

  phép đồng cấu

  Kỹ thuật chung

  sự đồng cấu
  homomorphism into
  sự đồng cấu vào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X