• /in’evitəbli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Chắc hẳn, chắc chắn
  an awful accident will happen inevitably, if you drive at 120 km per hour
  chắc chắn tai nạn thảm khốc sẽ xảy ra, nếu anh lái 120 km/giờ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X