• /¸iniks´plisit/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không nói lên rõ ràng, không rõ ràng; mơ hồ, chung chung

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X