• /i'kwivəkəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lập lờ, nước đôi, hai nghĩa
  an equivocal reply
  câu trả lời lập lờ, nước đôi
  Đáng nghi ngờ, khả nghi
  an equivocal conduct
  cách cư xử khả nghi
  Không rõ rệt, không chắc chắn, không quyết định
  an equivocal outcome
  kết quả không rõ rệt

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lập lờ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X