• /ʌn'kliə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không trong, đục
  Không rõ, không sáng; khó hiểu
  (nghĩa bóng) không rõ ràng, không minh bạch, không phân minh, không tin

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  không rõ

  Xây dựng

  không trong

  Kỹ thuật chung

  đục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X