• /¸infil´treiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự rỉ qua; vật rỉ qua
  (quân sự); (chính trị) sự xâm nhập từng tốp
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) sự chuyển vận (quân và xe cộ) từng tốp (để tránh máy bay địch)
  (y học) sự thâm nhiễm

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  sự thấm (qua)

  Điện

  thấm qua lọc

  Giải thích VN: Chuyển động của chất lỏng hay khí qua môi trường xốp, vion, sự thấm chất lỏng qua màng lọc, thấm nước hay dầu mỏ qua các tầng đất đá.

  Kỹ thuật chung

  sự ngấm
  sự rỉ
  sự rò
  sự thấm

  Giải thích VN: Chuyển động của chất lỏng hay khí qua môi trường xốp, vion, sự thấm chất lỏng qua màng lọc, thấm nước hay dầu mỏ qua các tầng đất đá.

  adipose infiltration
  sự thâm nhiễm mỡ
  calcareous infiltration
  sự thâm nhiễm canxi
  ground water infiltration
  sự thấm nước dưới đất
  ground water infiltration
  sự thấm nước ngầm
  infiltration (ofwater)
  sự thấm (lọc) qua
  infiltration of a weir
  sự thấm qua đập
  infiltration of air
  sự thấm gió
  moisture infiltration
  sự thẩm thấu độ ẩm
  saline infiltration
  sự thâm nhiễm muối
  sự thấm lọc
  infiltration (ofwater)
  sự thấm (lọc) qua
  sự thấm qua
  infiltration of a weir
  sự thấm qua đập
  sự thấm ra
  sự thẩm thấu
  moisture infiltration
  sự thẩm thấu độ ẩm
  vật liệu thấm lọc

  Kinh tế

  sự hút qua
  sự lọc qua

  Địa chất

  sự thấm lọc, sự thẩm thấu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X