• /wiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đập nước (bức tường hoặc vật chắn được xây ngang qua sông để điều khiển hoặc thay đổi dòng chảy của nước)
  Đăng cá (hàng rào làm bằng cọc hoặc cành cây dựng ngang qua dòng suối để tạo ra vũng có thể bắt cá được)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  vửa van

  Xây dựng

  không trọng lượng
  đập (tràn)
  automatic weir
  đập tràn tự động
  cipoletti weir
  đập tràn xipoleti (hình thang)
  clear overflow weir
  đập tràn không chìm
  compound weir
  đập tràn (cửa) đa giác
  contracted weir
  đập tràn thắt
  contracted weir
  đập tràn co hẹp
  drowned weir
  đập tràn ngập lặng
  flat-crested weir
  đập tràn có đỉnh phẳng
  flat-crested weir
  đập tràn đỉnh phẳng
  free-flow weir
  đập tràn không chìm
  measuring weir
  đập tràn đo thủy văn
  overflow weir
  đập tràn ngập lặng
  overflow weir
  đập tràn cột nước thấp
  partial drowned weir
  đập tràn chìm một phần
  partially drowned weir
  đập tràn chìm một phần
  rectangular weir
  đập tràn (cửa) chữ nhật
  round-crested weir
  đập tràn đỉnh cong
  self-adjusting floating weir
  đập tràn nổi tự đIều chỉnh
  sharp-edged weir
  đập tràn đỉnh mỏng
  side weir
  đập tràn ở một bên
  submerged broad-crested weir
  đập tràn đỉnh rộng ngập nước
  suppressed weir
  đập tràn co hẹp bên
  thin plate weir
  đập tràn kiểu thành mỏng
  trapezoidal weir
  đập tràn hình thang
  triangular weir
  đập tràn tam giác
  V-notch weir
  đập tràn hình chữ V
  wee-notch weir
  đập tràn tam giác
  đập dâng nước
  mất trọng lượng

  Kỹ thuật chung

  cửa cống
  head across the weir
  cột nước của công trình nước dâng
  đập
  dập nước
  đập tràn

  Giải thích EN: A low dam designed to permit water to overflow across its entire length. A measuring weir is a spillwaylike device used to measure flow through a water channel. Giải thích VN: Một con đê thấp thiết kế nhằm cho phép nước tràn qua. Một cống đập là mọt đập tràn sử dụng để đo dòng chảy của nước trên kênh.

  automatic weir
  đập tràn tự động
  broad-crested weir
  đập tràn đỉnh rộng
  cipoletti weir
  đập tràn xipoleti (hình thang)
  clear overflow weir
  đập tràn tự do
  clear overflow weir
  đập tràn hở
  clear overflow weir
  đập tràn không chìm
  compound weir
  đập tràn (cửa) đa giác
  contracted weir
  đập tràn thắt
  contracted weir
  đập tràn co hẹp
  crest of a weir
  đỉnh đập tràn
  crest of weir
  đỉnh đập tràn
  drowned weir
  đập tràn ngập lặng
  drowned weir
  đập tràn chìm
  effluent weir
  đập tràn thoát
  fixed weir
  đập tràn không cửa van
  flat-crested weir
  đập tràn có đỉnh phẳng
  flat-crested weir
  đạp tràn đỉnh phẳng
  flat-crested weir
  đập tràn đỉnh phẳng
  free-flow weir
  đập tràn hở
  free-flow weir
  đập tràn không chìm
  height of water flowing over spillway weir
  chiều cao lớp nước tràn trên đỉnh đập tràn
  level control weir
  đập tràn điều tiết mức nước
  measuring weir
  đập tràn đo thủy văn
  overflow weir
  đập tràn ngập lặng
  overflow weir
  đập tràn chìm
  overflow weir
  đập tràn cột nước thấp
  partial drowned weir
  đập tràn chìm một phần
  partially drowned weir
  đập tràn chìm một phần
  rectangular weir
  đập tràn (cửa) chữ nhật
  round-crested weir
  đập tràn đỉnh cong
  self-adjusting floating weir
  đập tràn nổi tự đIều chỉnh
  sharp edged weir
  đập tràn thành mỏng
  sharp-crested weir
  đập tràn đỉnh mỏng
  sharp-edged weir
  đập tràn đỉnh mỏng
  side weir
  đập tràn ở một bên
  submerged broad-crested weir
  đập tràn đỉnh rộng ngập nước
  submerged weir
  đập tràn chìm
  suppressed weir
  đập tràn co hẹp bên
  thin plate weir
  đập tràn kiểu thành mỏng
  thin-edged weir
  đập tràn thành mỏng
  thin-plate weir
  đập tràn thành mỏng
  trapezoidal weir
  đập tràn hình thang
  triangular weir
  đập tràn tam giác
  V-notch weir
  đập tràn hình chữ V
  wee-notch weir
  đập tràn tam giác
  weir dam
  đập tràn thấp
  weir dam plate
  cửa đập tràn
  weir discharge
  lưu lượng xả (qua đập, tràn, cống …)
  weir skimmer
  thìa vớt váng đập (tràn)
  đê
  lỗ tháo
  lỗ tràn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X