• /v. ˌɪnˈleɪ; n. ˈɪnˌleɪ/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Khảm, dát
  Lắp vào

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  kết vỏ

  Kỹ thuật chung

  dát
  lắp, trám
  lát (gỗ)
  lớp đệm
  lớp lót
  lớp phủ
  sự dát
  sự khảm
  woodened inlay
  sự khảm gỗ
  vỏ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X