• /in´sinjueitiη/

  Thông dụng

  Tính từ
  Bóng gió, ám chỉ, nói ngầm, nói xa gần
  Khéo luồn lọt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X