• /səgˈdʒɛstɪv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có tính gợi ý; gợi nhớ
  the sentence is suggestive of an old saying
  câu đó làm ta nhớ đến một câu châm ngôn cổ
  a complex, suggestive poem
  một bài thơ rắc rối, nhiều hàm ý
  Khêu gợi, gợi những ý nghĩ tà dâm (nhất là về tình dục)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X