• /in´greiʃi¸eitiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Để thu hút cảm tình, để lấy lòng
  an ingratiating bow
  cái chào lấy lòng


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X