• /ɪnˈspaɪərd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đầy cảm hứng
  an inspired poem
  một bài thơ đầy cảm hứng
  Do người khác mớm cho, người khác xúi giục, do người có thế lực mớm cho
  Hít vào, thở vào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X