• /¸insəb¸stænʃi´æliti/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính không có thực
  Sự không có thực chất
  Sự ít ỏi
  Tính không vững chắc, tính mong manh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X