• /´freilti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tình trạng dễ vỡ; tính mỏng mảnh
  Tình trạng yếu đuối, tình trạng ẻo lả
  Tính nhu nhược, tính bạc nhược, tính dễ bị cám dỗ
  Điểm yếu, nhược điểm

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Tính giòn, tính dễ vỡ, tính dễ gãy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X