• /ʌn´saundnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tình trạng bị ôi thiu (thức ăn...); tình trạng xấu, tình trạng mục mọt (gỗ); tình trạng ốm yếu, tình trạng hay đau ốm (người); tình trạng hư hỏng, tình trạng không tốt (hàng hoá)
  (nghĩa bóng) tính không lành mạnh; tính không đúng, tính không có căn cứ
  (nghĩa bóng) tính không chính đáng, tính không lương thiện (công việc buôn bán làm ăn)
  Trạng thái không say (giấc ngủ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X