• /¸ʌnsəb¸stænʃi´æliti/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính chất hão huyền; tính chất không thực tế; tính chất không thật
  Sự không quan trọng, sự không trọng yếu, sự không có giá trị thực sự, sự không lớn lao, sự không đáng kể
  Sự không chắc chắn; sự không chắc nịch, sự không vạm vỡ, sự bủn xỉn
  Tình trạng không giàu có, tình trạng không có tài sản, sự không trường vốn, tình trạng không vững về mặt tài chính
  Sự không bổ, sự không có chất (món ăn)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X