• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  mạng quốc tế

  Kỹ thuật chung

  liên kết mạng
  liên mạng
  Internet Router/Internetwork Router (IR)
  Bộ định tuyến Internet/Bộ định tuyến liên mạng
  Internetwork Address Sub-group (IASG)
  phân nhóm địa chỉ liên mạng
  internetwork communication
  truyền thông liên mạng
  Internetwork Packet Exchange (IPX)
  tổng đài gói liên mạng
  Internetwork Protocol Data Unit (IPDU)
  Khối dữ liệu giao thức (PDU) liên mạng
  Internetwork Termination (IT)
  kết cuối liên mạng
  Large Internetwork Packet Exchange (NetWare) (LIPX)
  tổng đài gói liên mạng lớn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X