• /in¸vesti´geiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự điều tra nghiên cứu
  criminal investigation
  công tác điều tra hình sự

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự nghiên cứu; điều tra

  Kỹ thuật chung

  khảo sát
  detailed investigation
  khảo sát chi tiết
  engineering geological investigation
  khảo sát địa chất công trình
  field investigation
  khảo sát hiện trường
  field investigation
  khảo sát tại hiện trường
  field investigation
  khảo sát thực địa
  foundation investigation
  khảo sát nền móng
  foundation investigation
  sự khảo sát móng
  geologic investigation
  khảo sát địa chất
  groundwater investigation
  khảo sát nước ngầm
  hydraulic investigation
  khảo sát thủy lực
  hydrologic investigation
  khảo sát thủy văn
  investigation and design company
  công ty khảo sát thiết kế
  investigation and Design institute
  viện khảo sát thiết kế
  investigation and design work
  công tác khảo sát và thiết kế
  investigation for bridge
  khảo sát cầu
  preliminary investigation
  khảo sát sơ bộ
  điều tra
  agricultural investigation
  điều tra nông nghiệp
  Detailed Spectrum Investigation (asconducted by CEPT/ERO) (DSI)
  điều tra tần phổ chi tiết (do CEPT/ERO tiến hành)
  Federal Bureau of Investigation (FBI)
  Cục Điều tra Liên bang
  geotechnical investigation
  điều tra địa kỹ thuật
  investigation of tunnel
  sự điều tra hầm
  Ocean, Atmosphere, Research and Investigation with Acoustic Techniques (CRPE, France) (OCARINA)
  điều tra và nghiên cứu đại dương, khí quyển bằng các kỹ thuật âm học (CRPE, Pháp)
  results of an investigation
  kết quả điều tra
  Special investigation test schedule (UK) (SITS)
  Lịch trắc nghiệm bằng điều tra đặc biệt (Anh)
  subject of an investigation
  đối tượng điều tra
  sự điều tra
  investigation of tunnel
  sự điều tra hầm
  sự khảo sát
  foundation investigation
  sự khảo sát móng
  sự nghiên cứu
  experimental investigation
  sự nghiên cứu thực nghiệm
  soil investigation
  sự nghiên cứu đất
  theoretical investigation
  sự nghiên cứu lý thuyết
  sự thăm dò
  close investigation
  sự thăm dò hẹp
  ground investigation
  sự thăm dò đất
  site investigation
  sự thăm dò đất (để xây dựng)
  subsurface investigation
  sự thăm dò địa chất
  tìm kiếm
  tra cứu

  Kinh tế

  điều tra
  commission of investigation
  ủy ban điều tra
  complete investigation
  điều tra toàn diện
  field investigation
  điều tra thực địa
  investigation for tax
  điều tra thuế vụ
  preliminary investigation
  sự điều tra sơ bộ (vụ án)
  spot investigation
  sự điều tra tại hiện trường
  suspension pending investigation
  đình chỉ để điều tra
  nghiên cứu
  spot investigation
  nghiên cứu tại chỗ
  thẩm tra

  Địa chất

  sự nghiên cứu, sự điều tra, khảo sát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X