• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Cách viết khác intersectant

  Tính từ

  Cắt nhau, giao nhau

  Kỹ thuật chung

  giao nhau
  barrel vault with intersecting vault
  mái cong hình trụ giao nhau
  cap intersecting tunnel
  đường hầm giao nhau
  intersecting arcade
  chuỗi quấn giao nhau
  intersecting arcade
  vòm giao nhau
  intersecting lines
  đường thẳng giao nhau
  intersecting planes
  mặt phẳng giao nhau
  intersecting roads
  đường giao nhau
  intersecting roof
  mái giao nhau
  intersecting routes
  các tuyến đường giao nhau
  sự cắt
  sự gặp nhau
  sự giao nhau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X