• /´nju:sənts/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mối gây thiệt hại, mối gây khó chịu, mối làm phiền toái, mối làm rầy, mối làm phiền
  he is a nuisance
  thằng cha hay làm phiền, thằng cha hay quấy rầy
  to make oneself a nuisance to somebody
  quấy rầy ai, làm phiền ai
  commit no nuisance
  cấm đổ rác, cấm phóng uế (yết thị)
  what a nuisance!
  thật phiền!, thật rầy rà!, thật khó chịu!

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự độc hại
  sự làm hại
  tác động xấu

  Y học

  mối gây hại

  Kỹ thuật chung

  sự cản trở

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X