• /ˈɪnvɔɪs/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thương nghiệp) hoá đơn
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) chuyến hàng gửi

  Ngoại động từ

  Lập hoá đơn (hàng gửi...)
  Gửi hoá đơn cho......

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) giấy biên nhận, hoá đơn // làm hoá đơn

  Điện

  cấp hóa đơn
  hóa đơn hàng gửi

  Kỹ thuật chung

  chuyển hàng gửi
  hóa đơn
  làm hóa đơn
  giấy biên nhận

  Kinh tế

  ghi hóa đơn
  giao hóa đơn
  gởi hóa đơn
  hóa đơn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X