• /ai' ou 'ju/

  Thông dụng

  Viết tắt
  Giấy nợ ( I owe you)
  to give somebody an IOU for 500 dollars
  đưa cho ai giấy nợ 500 đô la

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X